دوشنبه, ۱۵ خرداد, ۱۴۰۲ / 5 June, 2023
مجله ویستا

در این فکرم که خواهی ماند با من مهربان یا نه


در این فکرم که خواهی ماند با من مهربان یا نه    به من کم می‌کنی لطفی که داری این زمان یا نه
گمان دارند خلقی کز تو خواریها کشم آخر    عزیز من یقین خواهد شد آخر این گمان یا نه
سخن باشد بسی کز غیر باید داشت پوشیده    نمی‌دانم که شد حرف منت خاطرنشان یا نه
بود هر آستانی را سگی ای من سگ کویت    تو می‌خواهی که من باشم سگ این آستان یا نه
نهانی چند حرفی با تو از احوال خود دارم    در این اندیشه‌ام کز غیر می‌ماند نهان یا نه
اگر زینسان تماشای جمال او کنی وحشی    تماشا کن که خواهی گشت رسوای جهان یا نه


همچنین مشاهده کنید

سایت باتوخبرگزاری فارسسایت رکناسایت همشهری‌آنلاینسایت فراروخبرگزاری ایسناروزنامه ایرانسایت دیجیاتوسایت رویداد 24سایت فرادید