چهارشنبه, ۹ مهر, ۱۳۹۹ / 30 September, 2020
مجله ویستا

گاه آن آمد بتا کاندر خرابی دم زنی


گاه آن آمد بتا کاندر خرابی دم زنی    شور در میراث خواران بنی آدم زنی
بارنامه‌ی بی‌نیازی برگشایی تا به کی    آتش اندر بار مایه‌ی کعبه و زمزم زنی
صدهزاران جان متواری در آری زیر زلف    چون به دو کوکب کمند حلقه‌ها را خم زنی
بر سر آزادگان نه تاج گر گوهر نهی    بر سر سوداییان زن تیغ گر محکم زنی
تیغ خویش از خون هر تر دامنی رنگین مکن    تو چو رستم پیشه‌ای آن به که بر رستم زنی
در خرابات نهاد خود بر آسودست خلق    غمزه بر هم زن یکی تا خلق را بر هم زنی
پاکبازان جهان چون سوخته‌ی نفس تواند    خام طمعی باشد ار با خام دستان دم زنی
ما به امیدی هدف کردیم جان چون دیگران    تا چو تیر غمزه سازی بر سنایی هم زنی


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری ایرناروزنامه ایرانروزنامه جمهوری اسلامیروزنامه سازندگیخبرگزاری فارسخبرگزاری اسپوتنیکخبرگزاری ایسناروزنامه آرمان ملیخبرگزاری بازارروزنامه دنیای اقتصاد