سه شنبه, ۴ آذر, ۱۳۹۹ / 24 November, 2020
مجله ویستا

عجب گیرنده راهی بود در عاشق ربائیها


عجب گیرنده راهی بود در عاشق ربائیها    نگاه آشنای یار پیش از آشنائیها
ز حالت بر سر تیر اجل در رقص میرد    دل نخجیر را هر نغمه زان ناوک سائیها
نیاری پای کم ای دل که خواهد کرد ناز او    به جنس پر بهای خود خریدار آزمائیها
به جائی می‌رسد شخص هوس در ملک خود کامان    که آنجا زا وفا به می‌نماید بی‌وفائیها
در و دیوار معبدهاست از حرف ظهور او    که خواهد شد به رسوائی بدل آن نارسائیها
به این صورت که زادت مادر ایام دانستم    که در عهد تو خواهد داد داد فتنه زائیها
چو دادی محتشم وی را به خود راهی چه سودا کنون    ز دست تندخوئیهاش این انگشت خائیها


همچنین مشاهده کنید
روزنامه تعادلسایر منابعسایت الفروزنامه همدلیروزنامه ابتکارخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه توسعه ایرانیخبرگزاری ایسناروزنامه آرمان ملیسایت همشهری‌آنلاین