یکشنبه, ۹ مهر, ۱۴۰۲ / 1 October, 2023
مجله ویستا

ای مدعی از طعن تو ما را چه ملالست


ای مدعی از طعن تو ما را چه ملالست    بارد و قبول تو چه نقص و چه کمالست
گیرم که جهان آتش سوزنده بگیرد    بی آب شود جوهر یاقوت محالست
اینجا سر بازارچه‌ی لعل فروشیست    مگشا سر صندوق که پر سنگ و سفالست
مارا به هما دعوی پرواز بلند است    باری تو چه مرغی و کدامت پر و بالست
با بلبل خوش لهجه‌ی این باغ چه لافد    سوسن به زبان آوری خویش که لالست
خوش باشد اگر هست کسی را سر پیکار    ناورد گه ما سر میدان خیالست
خاموش نشین وحشی اگر صاحب حالی    کاینها که تو گفتی و شنیدی همه قالست


همچنین مشاهده کنید





سایت فرازدیلیروزنامه همشهریسایت چیدانهوبگردیسایت برترینهاسایت الفخبرگزاری ایسناسایت اصلاحات نیوزسایت اعتماد آنلاینسایت عصرایران