سه شنبه, ۲۵ مرداد, ۱۴۰۱ / 16 August, 2022
مجله ویستا

ای همنفسان بودن وآسودن ما چیست


ای همنفسان بودن وآسودن ما چیست    یاران همه کردند سفر بودن ما چیست
بشتاب رفیقا که عزیزان همه رفتند    ساکن شدن و راه نپیمودن ما چیست
ای چرخ همان گیر که از جور تو مردیم    هر دم المی بر الم افزودن ما چیست
گر زخم غمی بر جگر ریش نداریم    رخساره به خون جگر آلودن ما چیست
وحشی چو تغافل زده از ما گذرد یار    افتادن و بر خاک جبین سودن ما چیست


همچنین مشاهده کنید

سایت ورزش سهروزنامه تعادلروزنامه شهروندروزنامه همشهریسایت مثلث آنلاینخبرگزاری مهرسایت اعتماد آنلاینسایت عصرایرانسایت آفتاب نیوزسایت دیدبان ایران