شنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۱ / 28 May, 2022
مجله ویستا

جمعیت شهر تهران


طبق سرشمارى سال ۱۳۳۵ تهران حدود ۹/۷ درصد، در سال ۱۳۴۵ برابر ۵/۱۰ درصد، در سال ۱۳۵۵ برابر ۴/۱۳ درصد و ۱۳۶۵ برابر ۲/۱۲ درصد و در سال ۱۳۷۵ برابر ۲/۱۱ درصد از جمعيت کل کشور را دارا بوده است.
کاهش درصد جمعيت تهران در سال‌هاى ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ نسبت به جمعيت کل کشور، على‌رغم مهاجرت عظيم روستائيان را مى‌توان ناشى از کاهش ميزان مواليد به‌دليل افزايش ميانگين سن زنان در اولين ازدواج کاهش مرگ و مير کودکان زير يک‌سال، آگاهى عمومى در زمينه مسائل جمعيتى، افزايش تعداد روستاهاى تبديل شده در نقاط شهرى و محدود کردن تهران به مناطق بيست و يک گانه تهران دانست.
براساس نتايج سرشمارى‌‌هاى سال‌هاى ۱۳۷۵ - ۱۳۳۵ جمعيت شهر تهران طى ۴۰ سال ۵/۴ برابر شده است.
درصد رشد سالانهٔ جمعيت تهران طى سال‌هاى ۱۳۴۵ - ۱۳۳۵ برابر ۶ درصد در سال، طى سال‌هاى ۱۳۵۵ - ۱۳۴۵ برابر ۲/۵ درصد در سال، طى سال‌هاى ۱۳۶۵ - ۱۳۵۵ برابر ۹/۲ درصد در سال و طى سال‌هاى ۱۳۷۵ - ۱۳۶۵ به ۱/۱ درصد در سال رسيده است. بنابراين با توجه به افزايش جمعيت در سال‌هاى ۱۳۵۵ لغايت ۱۳۷۵ نسبت به سال‌هاى قبل، درصد رشد سالانهٔ جمعيت کاهش يافته است.
  جدول تعداد جمعيت تهران
سال جمعيت کل کشور جمعيت تهران درصد جمعيت تهران
۱۳۳۵ ۱۸،۹۴۵،۰۰۰ ۱،۵۱۲،۰۰۰ ۷/۹
۱۳۴۵ ۲۵،۷۸۸،۰۰۰ ۲،۷۱۹،۰۰۰ ۱۰/۵
۱۳۵۵ ۳۳،۷۰۸،۰۰۰ ۴،۵۳۰،۰۰۰ ۱۳/۴
۱۳۶۵ ۴۹،۴۴۵،۰۰۰ ۶،۰۴۲،۰۰۰ ۱۲/۲
۱۳۷۵ ۶،۰۴۲،۰۰۰ ۶،۷۵۹،۰۰۰ ۱۱/۲


همچنین مشاهده کنید

سایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری تحلیل بازارسایت عصرایرانخبرگزاری ایسناسایت زومیتوبگردیخبرگزاری تسنیمسایت تابناک