پنجشنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۱ / 26 May, 2022
مجله ویستا

کجا در بزم او جای چو من دیوانه‌ای باشد


کجا در بزم او جای چو من دیوانه‌ای باشد    مقام همچو من دیوانه ای ، ویرانه‌ای باشد
چو مجنون تازه سازم داستان عشق و رسوایی    که اینهم در میان مردمان افسانه‌ای باشد
من و شمعی که باشد قدر عاشق آنقدر پیشش    که چون خود را بسوزد کمتر از پروانه‌ای باشد
میان آشنایان هر چه می‌خواهی بکن با من    ولی خوارم مکن چندین اگر بیگانه‌ای باشد
مگو وحشی کجا می‌باشد ای سلطان مهرویان    کجا باشد مقامش گوشه‌ی میخانه‌ای باشد


همچنین مشاهده کنید

سایت ورزش سهخبرگزاری مهرسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری ایرناروزنامه شرقسایت همشهری‌آنلاینسایت تجارت نیوزسایت مجله شبکهسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایسنا