چهارشنبه, ۴ خرداد, ۱۴۰۱ / 25 May, 2022
مجله ویستا

چندین عنایت از پی چندین جفا چه بود


چندین عنایت از پی چندین جفا چه بود    تغییر طور خویش چرا مدعا چه بود
ما کشته‌ی جفا نه برای وفا شدیم    سد جان فدای خنجر تو خونبها چه بود
بی شکوه و شکایت ما ترک جور چیست    دیدی چه ناصواب ، بفرما خطا چه بود
طبع تو هیچ خاطر ما در میان ندید    منع جفا و جور ز بهر خدا چه بود
چینندت این هوس ز کجا ای نهال لطف    بر ما ثمر فشانی شاخ وفا چه بود
با این غرور حسن که سد نخل سربلند    از پا فکند ، نرمی او با گیا چه بود
وحشی نیاز و عجز تواش داشت بر وفا    خود کرده‌ای چنین به خودش جرم ما چه بود


همچنین مشاهده کنید

سایت بیتوتهسایت رویداد 24خبرگزاری تسنیمسایت تاپ نازسایت زومیتسایت الفخبرگزاری تحلیل بازارسایت فراروسایت ورزش سهسایت تابناک