سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

روی تو آرام دلها می‌برد


روی تو آرام دلها می‌برد    زلف تو زنهار جانها می‌خورد
تا برآمد فتنه‌ی زلف و رخت    عافیت را کس به کس می‌نشمرد
منهی عشق به دست رنگ و بوی    راز دلها را به درها می‌برد
وقت باشد بر سر بازار عشق    کز تو یک غم دل به صد جان می‌خرد
بر سر کوی غمت چون دور چرخ    پای کس جز بر سر خود نسپرد
هست دل در پرده‌ی وصل لبت    لاجرم زلف تو پرده‌اش می‌درد
پای در وصل لبت نتوان نهاد    تا سر زلف تو در سر ناورد
گویمت وصلی مرا گویی که صبر    تا دلم آن را طریقی بنگرد
جمله در اندیشه سازی کار وصل    تا تو بندیشی جهان می‌بگذرد
وعده را بر در مزن چندین به عذر    زندگانی را نگر چون می‌برد
گویی از من بگزران ای انوری    چون کنم می‌نگزرد می‌نگزرد
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل


 از میان خبرها


سایت انتخابخبرگزاری ایرناسایت خبر ورزشیخبرگزاری مهرسایت اعتماد آنلاین