سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

دارچین


  منوچهر مطیعی تهرانی
دارچین تلخ‌کامی و فکر و خیال است. شاید غصه‌ای پیش نیاید و غم بزرگی نباشد اما تکدر و گرفتگی‌خاطر و فکر و خیال بیننده خواب را می‌آزارد. اگر در خواب ببینید دارچین می‌خورید، به هر طریق که باشد، گرفتار اندوه و گرفتگی خاطر می‌شوید به خصوص اگر در خواب از خوردن آن خوشتان نیاید. اگر دیدید مثلاً دارچین دم‌کرده را با رغبت و میل می‌نوشید و از نوشیدن آن خوشتان می‌آید گناهی مرتکب می‌شوید که بعداً برای شما اندوه و ناراحتی می‌آورد. اگر دیدید دارچین به دیگران می‌دهید برای او ناراحتی به وجود می‌آورید که خودتان هم در آن سهیم هستید. تر و خشک و کوبیده و نکوبیده دارچین یک تعبیر دارد.

همچنین مشاهده کنیدخبرگزاری ایلناروزنامه سازندگیسایت مشرقسایت همشهری‌آنلاینسایت خبرآنلاینخبرگزاری ایرناسایت زومیتسایت عصرایرانروزنامه خراسانسایت آفتاب نیوز