شنبه, ۲ بهمن, ۱۴۰۰ / 22 January, 2022
مجله ویستا

به تنگ آمد دلم ، یک خنجر کاری طمع دارد


به تنگ آمد دلم ، یک خنجر کاری طمع دارد    از آن مژگان قتال اینقدر یاری طمع دارد
نهادست از نکویانش بسی غمهای ناخورده    ازین خونخوار مردم هر که غمخواری طمع دارد
سحر گل خنده می‌زد بر شکایت گوییی بلبل    که این نادان مگر کز ما وفاداری طمع دارد
گناه گل فروشان چیست گو بلبل بنال از خود    که یکجا بودن از یاران بازاری طمع دارد
هوای باده ، ساقی ساده، صاف عشرت آماده    کسی مست است وحشی کز تو هشیاری طمع دارد


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری صدا و سیماسایت فرادیدخبرگزاری فارسسایت بیتوتهسایت دیدارنیوزسایت عصرایرانسایت آفتاب نیوزسایت ارانیکوسایت رویداد 24روزنامه دنیای اقتصاد