یکشنبه, ۱۲ آذر, ۱۴۰۲ / 3 December, 2023
مجله ویستا

شکفتگیش چو هر روز نیست حالی هست


شکفتگیش چو هر روز نیست حالی هست    اگر غلط نکنم از منش ملالی هست
ز رشک قرب من ای مدعی خلاص شدی    ترا نوید که بر خاطرش خیالی هست
به رخصت تو که رفتیم و درد سر بردیم    ترا ملالی و مارا هم انفعالی هست
به بوستان تو گر مرغ ما نمی‌گنجد    گرش ز بال درستی شکسته بالی هست
تو بد مزاج چه بی اعتدال و بد خویی    طبیعتی و مزاجی و اعتدالی هست
سفارش دل خود با تو این زمان گفتم    ز گریه روز وداع توام مجالی هست
چو قصد رفتن آن کوی کرد وحشی گفت    که فکر باطل و اندیشه‌ی محالی است


همچنین مشاهده کنید

سایت نی نی بانسایت انتخابسایت مشرقروزنامه ایرانسایت رویداد 24سایت دیدبان ایرانسایت فرازدیلیخبرگزاری تحلیل بازارسایت دیپلماسی ایرانیسایت جماران