سه شنبه, ۵ بهمن, ۱۴۰۰ / 25 January, 2022
مجله ویستا

می‌توانم بود بی تو ، تاب تنهاییم هست


می‌توانم بود بی تو ، تاب تنهاییم هست    امتحان صبر خود کردم شکیبایم هست
حفظ ناموس تو منظور است می‌دانی تو هم    ورنه سد تقریب خوب از بهر رسواییم هست
سوی تو گویم نخواهد آمد اما می‌شنو    ایستاده بر در دل سد تقاضاییم هست
نی همین داد تغافل می‌دهد خود رای من    اندکی هم در مقام رشک فرماییم هست
گر شراب اینست کاندر کاسه‌ی من می‌رود    پرخماری در پی این باده پیماییم هست
گرچه هیچم ، نیستم همچون رقیبان در به در    امتیازی از هوسناکان هر جاییم هست
وحشیم من کی مرا وحشت گذارد پیش تو    گر چه می‌دانم که در بزم تو گنجاییم هست


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری تسنیمروزنامه تعادلروزنامه دنیای اقتصادسایت اکوایرانخبرگزاری فارسسایت فراروسایت رکناروزنامه ایرانخبرگزاری تحلیل بازارسایت نمناک