شنبه, ۱۱ آذر, ۱۴۰۲ / 2 December, 2023
مجله ویستا

آنچه کردی ، آنچه گفتی غایت مطلوب بود


آنچه کردی ، آنچه گفتی غایت مطلوب بود    هر چه گفتی خوب گفتی هر چه کردی خوب بود
من چرا در عشق اندیشم ز سنگ طعن غیر    آنکه مجنون بود اینش در جهان سرکوب بود
چند گویی قصه‌ی ایوب و صبر او بس است    بیش از این ما صبر نتوانیم آن ایوب بود
بود از مجنون به لیلی لاف یکرنگی دروغ    در میان گر احتیاج قاصد و مکتوب بود
من نمی‌دانم که این عشق و محبت از کجاست    اینقدر دانم که میل از جانب مطلوب بود
این عجایب بین که یوسف داشت در زندان مصر    پای در زنجیر و جایش در دل یعقوب بود
وحشی این مژگان خون پالا که گرد غم گرفت    یاد آن روزی که در راه کسی جاروب بود


همچنین مشاهده کنید

سایت باتوسایت دیدارنیوزروزنامه شرقسایت عصرایرانسایت زومیتسایت ساعدنیوزسایت مشرقسایت اصلاحات نیوزروزنامه ابتکارسایت انصاف نیوز