جمعه, ۱ بهمن, ۱۴۰۰ / 21 January, 2022
مجله ویستا

سحر کجاست که فراش جلوگاه توام


سحر کجاست که فراش جلوگاه توام    نشسته بر سر ره دیده‌بان راه توام
هنوز خفته چو بخت منند خلق که من    برون دویده ز شوق رخ چو ماه توام
من آن گدای حریصم که صبح نیست هنوز    که ایستاده به دریوزه نگاه توام
مرا تو اول شب رانده‌ای به خواری ومن    سحر خود آمده‌ام باز و عذر خواه توام
تو بی‌گناه کشی کن که ایستاده به عذر    به روز عرض جزا حایل گناه توام
اگر بکشستن وحشی گواه می‌طلبی    مرا طلب به گواهی که من گواه توام


همچنین مشاهده کنید

سایت مثلث آنلاینروزنامه شرقسایت تجارت نیوزسایت مجله شبکهخبرگزاری تسنیمخبرگزاری ایرناخبرگزاری اسپوتنیکسایت ورزش سهسایت تابناکسایت آفتاب نیوز