پنجشنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۱ / 26 May, 2022
مجله ویستا

از کاه ، کهربا بگریزد به بخت ما


از کاه ، کهربا بگریزد به بخت ما    خنجر به جای برگ برآرد درخت ما
الماس ریزه شد نمک سوده‌ی حکیم    در زخم بستن جگر لخت لخت ما
با اینهمه خجالت و ذلت که می‌کشم    از هم فرو نریخت زهی روی سخت ما
زورق گران و لجه خطرناک موجه صعب    ای ناخدا نخست بینداز رخت ما
وحشی تو بودی و من و دل، شاه وقت خویش    آتش فکند شعله‌ی گلخن به تخت ما


همچنین مشاهده کنید

سایت ورزش سهروزنامه ایرانسایت مشرقخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه توسعه ایرانیسایت بیتوتهخبرگزاری تسنیمسایت رویداد 24روزنامه تعادلسایت ارانیکو