یکشنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۱ / 26 June, 2022
مجله ویستا

مست آمدی که موجب چندین ملال چیست


مست آمدی که موجب چندین ملال چیست    هشیار چون شوی به تو گویم که حال چیست
من حرف می کشیدن اغیار می‌زنم    آن مست ناز را عرق انفعال چیست
خنجر کشی که ما ز تو قطع نظر کنیم    کی می‌بریم از تو ، ترا در خیال چیست
از دشت هجر می‌رسم آگاهیم دهید    وضع نشست و خاست به بزم وصال چیست
وحشی مپرس مسأله عاشقی ز من    مفتی منم به دین محبت سال چیست


همچنین مشاهده کنید

سایت الفروزنامه تعادلخبرگزاری تحلیل بازارسایت دیدارنیوزسایت دیجیاتوروزنامه ابتکارخبرگزاری فارسروزنامه ایرانسایت مثلث آنلاینروزنامه همشهری