پنجشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۹۸ / 20 June, 2019
مجله ویستا

هیچ میگویی اسیری داشتم حالش چه شد


هیچ میگویی اسیری داشتم حالش چه شد    خسته‌ی من نیمه جانی داشت احوالش چه شد
هیچ می‌پرسی که مرغی کز دیاری گاه گاه    می‌رسید و نامه‌ای می‌بود بربالش چه شد
هیچ کلک فکر میرانی بر این کان خسته را    جان نالان خود برآمد جسم چون نالش چه شد
در ضمیرت هیچ می‌گردد که پار افتاده‌ای    مرغ روحش گرد من می‌گشت امسالش چه شد
پیش چشمت هیچ می‌گردد که در دشت خیال    آهوی من بود مجنونی به دنبالش چه شد
پیش دستت چاکری استاده بد آخر ببین    مرگ افکندش ز پا غم کرد پامالش چه شد
ملک عیش محتشم یارب چرا شد سرنگون    گشت بختش واژگون اقبالش چه شد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه همشهریسایت سخت‌افزارمگسایت خبرآنلاینسایر منابعسایت عصرایران