یکشنبه, ۲ مهر, ۱۴۰۲ / 24 September, 2023
مجله ویستا

خوشست آن مه به اغیار آزمودم


خوشست آن مه به اغیار آزمودم    به من خوش نیست بسیار آزمودم
همان خوردم فریب وعده‌ی تو    ترا با آنکه سد بار آزمودم
ز تو گفتم ستمکاری نیاید    ترا نیز ای ستمکار آزمودم
به مهجوری صبوری کار من نیست    بسی خود را در این کار آزمودم
به من یار است دشمن‌تر ز اغیار    که هم اغیار و هم یار آزمودم
کسی کز عمر بهتر بود پیشم    نبود او هم وفادار آزمودم
اجل نسبت به درد هجر وحشی    نه چندان بود دشوار ، آزمودم


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری مهرخبرگزاری فارسخبرگزاری ایلناسایر منابعسایت باتوخبرگزاری تسنیمسایت دیپلماسی ایرانیسایت ورزش سهسایت نامه نیوزروزنامه شهروند