یکشنبه, ۲ مهر, ۱۴۰۲ / 24 September, 2023
مجله ویستا

اسیر جلوه‌ی هر حسن عشقبازی هست


اسیر جلوه‌ی هر حسن عشقبازی هست    میان هر دو حقیقت نیاز و نازی هست
ز هر دری که نهد حسن پای ناز برون    بر آستانه‌ی آن در سر نیازی هست
اگر مکلف عشقی سر نیاز بنه    که هر که هست به کیش خودش نمازی هست
چو نیک درنگری عشق ما مجازی نیست    حقیقتی پس هر پرده‌ی مجازی هست
میان عاشق و معشوق کی دویی گنجد    برو برو که تو پنداری امتیازی هست
وداع خویش کن اول اگر رفیق منی    که این رهیست خطرناک و ترکتازی هست
نه احتراز از آن جانب است همواره    گهی ز جانب وحشی هم احترازی هست


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری صدا و سیماسایت سلام نوسایت آفتاب نیوزسایت الفسایت دیجیاتوروزنامه ایرانسایت اصلاحات نیوزسایت دیدارنیوزسایت انصاف نیوزخبرگزاری فارس