دوشنبه, ۱۳ آذر, ۱۴۰۲ / 4 December, 2023
مجله ویستا

دوشم از آغاز شب جا ، بر در جانانه بود


دوشم از آغاز شب جا ، بر در جانانه بود    تا به روزم چشم بر بام و در آن خانه بود
دی که میمد ز جولانگاه شوخی مست ناز    نرگسش بر گوشه‌ی دستار خوش ترکانه بود
بهر آن نا آشنا می‌رم که فرد از همرهان    آنچنان می‌شد که گویا از همه بیگانه بود
آن نصیحتها که می‌کردیم اهل عشق را    این زمان معلوم ما شد کان همه افسانه بود
قرب تا حاصل نشد دودم ز خرمن برنخاست    اتحاد شمع برق خرمن پروانه بود
سوختن با آتش است و عشق با دیوانگی    عشق بر هر دل که زد آتش چو من دیوانه شد
وحشی از خون خوردن شب دوش نتوانست خاست    کاین می مرد افکن امشب تا لب پیمانه بود


همچنین مشاهده کنید

سایت عصرایرانسایت ساعدنیوزسایت مجله شبکهروزنامه ایرانسایت پارسینهسایت الفسایت نورنیوزسایت دنده 6سایت رویداد 24خبرگزاری برنا