یکشنبه, ۲ مهر, ۱۴۰۲ / 24 September, 2023
مجله ویستا

باده کو تا خرد این دعوی بیجا ببرد


باده کو تا خرد این دعوی بیجا ببرد    بی‌خودی آید و ننگ خودی از ما ببرد
خوش بهشتیست خرابات کسی کان بگذاشت    دوزخ حسرت جاوید ز دنیا ببرد
ما و میخانه که تمکین گدایی‌در او    شوکت شاهی اسکندر و دارا ببرد
جام می کشتی نوح است چه پروا داریم    گر چه سیلاب فنا گنبد والا ببرد
جرعه‌ی پیر خرابات بر آن رند حرام    که به پیش دگری دست تمنا ببرد
عرصه‌ی ما به مروت که ز عالم کم شد    هدهدی کو که به سر منزل عنقا ببرد
شاخ خشکیم به ما سردی عالم چه کند    پیش ما برگ و بری نیست که سرما ببرد
خانه آتش زدگانیم ستم گو میتاز    آنچه اندوخته باشیم به یغما ببرد
وحشی از رهزن ایام چه اندیشه کنیم    ما چه داریم که از ما نبرد یا ببرد


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری مهرسایت اقتصاد 24سایت زومیتروزنامه همشهریسایت انتخابسایت چیدانهسایت ساعدنیوزروزنامه شرقخبرگزاری تسنیمسایت تجارت نیوز