شنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۱ / 28 May, 2022
مجله ویستا

خوش آن کو غنچه سان با گلعذاری همنشین باشد


خوش آن کو غنچه سان با گلعذاری همنشین باشد    صراحی در بغل جام میش در آستین باشد
ز دستت هر چه میمد به ارباب وفا کردی    نکردی هیچ تقصیری وفاداری همین باشد
رقیبا می‌دهی بیمم که دارد قصد خون ریزیت    ازین بهتر چه خواهد بود یا رب اینچنین باشد
کجا گفتن توان شرح غم محمل نشین خود    اگر همچون جرس ما را زبان آهنین باشد
به هر ویرانه کانجا وحشی دیوانه جا گیرد    ز هر سو دامنی پرسنگ طفلی در کمین دارد


همچنین مشاهده کنید

سایت مجله شبکهخبرگزاری تسنیمسایت اکوایرانروزنامه ابتکارسایت زومیتسایت دیدارنیوزسایت الفخبرگزاری مهرسایت همشهری‌آنلاینسایت دیپلماسی ایرانی