سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

گر من اندر عشق جز درد یاری دارمی


گر من اندر عشق جز درد یاری دارمی    هر زمانی تازه با وصل تو کاری دارمی
ور نکردی خوار تیمار توام در چشم خلق    وز غم و تیمار تو تیمارداری دارمی
هم ز باغ وصل تو روزی گلی می‌چیدمی    گرنه هردم از فلک بر دیده خاری دارمی
نیستی فریاد من چندین ز جور روزگار    گر چو دیگر مردمان خوش روزگاری دارمی
ناله‌ی من هر شبی کم باشدی از آسمان    در غمت گر جز کواکب غمگساری دارمی
چون نمی‌گیرد قراری کار من با وصل تو    کاشکی چون عاقلان باری قرار دارمی
روزم از عشقت چو شب تاریک بگذشتی اگر    جز لقب از نور رویت یادگاری دارمی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

خریدار ضایعات کامپیوتری

سایت انتخابسایت شفقناخبرگزاری ایرناسایر منابعسایت عصرایران