چهارشنبه, ۱۲ مهر, ۱۴۰۲ / 4 October, 2023
مجله ویستا

دوش از عربده یک مرتبه باز آمده بود


دوش از عربده یک مرتبه باز آمده بود    چشم پر عربده‌اش بر سر ناز آمده بود
چشمش از ظاهر حالم خبری می‌پرسید    غمزه‌اش نیز به جاسوسی راز آمده بود
بود هنگامه‌ی من گرم چنان ز آتش شوق    که نگاهش به تماشای نیاز آمده بود
غیر داند که نگاهش چه بلا گرمی داشت    زانکه در بوته‌ی غیرت به گداز آمده بود
چه اداها که ندیدم چه نظرها که نکرد    بنده‌اش من که عجب بنده نواز آمده بود
آرزو بود که هر لحظه به سویت می‌تاخت    داشت می‌دانی و خوش در تک و تاز آمده بود
وحشی از بزم که این مایه‌ی خوشحالی یافت    که سوی کلبه‌ی ما با می و ساز آمده بود


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری فارسسایت الفسایت نورنیوزروزنامه آرمان ملیسایت آفتاب نیوزوبگردیسایت باتوسایت تابناکسایت فراروخبرگزاری مهر