دوشنبه, ۲۷ دی, ۱۴۰۰ / 17 January, 2022
مجله ویستا

همرهی با غیر و از من احتراز از بهر چیست


همرهی با غیر و از من احتراز از بهر چیست    خود چه کردم با تو چندین خشم و ناز از بهر چیست
باز با من هر زمانش خشم و نازی دیگر است    خشم و ناز او نمی‌دانم که باز از بهر چیست
از نیاز عاشقان بی‌نیاز است اینهمه    عاشقان را اینهمه عجز و نیاز از بهر چیست
مجلسی خواهم که پیشت گیریم و سوزم چو شمع    بر زبان آرم که این سوز و گداز از بهر چیست
گوش بر افسانه‌ی ما چون نخواهد کرد یار    وحشی این افسانه‌ی دور و دراز از بهر چیست


همچنین مشاهده کنید

سایت فراروروزنامه همشهریخبرگزاری تحلیل بازارسایت اقتصادنیوزروزنامه شرقخبرگزاری ایلناسایت اکوایرانسایر منابعخبرگزاری تسنیمروزنامه ایران