پنجشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۰ / 20 January, 2022
مجله ویستا

قیمت اهل وفا یار ندانست دریغ


قیمت اهل وفا یار ندانست دریغ    قدر یاران وفادار ندانست دریغ
درد محرومی دیدار مرا کشت افسوس    یار حال من بیمار ندانست دریغ
یار هر خار و خسی گشت درین گلشن حیف    قیمت آن گل رخسار ندانست دریغ
زارم انداخت ز پا خواری هجران هیهات    مردم و حال مرا یار ندانست دریغ
وحشی آن عربده جو کشت به خواری ما را    قدر عشاق جگر خوار ندانست دریغ


همچنین مشاهده کنید

روزنامه توسعه ایرانیسایت مجله شبکهخبرگزاری تسنیمسایت بیتوتهسایت زومیتخبرگزاری تحلیل بازاروبگردیخبرگزاری ایرناسایت دیدبان ایرانسایت عصرایران