جمعه, ۱ بهمن, ۱۴۰۰ / 21 January, 2022
مجله ویستا

این بس که تماشایی بستان تو باشم


این بس که تماشایی بستان تو باشم    مرغ سر دیوار گلستان تو باشم
کافیست همین بهره‌ام از مائده‌ی وصل    کز دور مگس ران سر خوان تو باشم
این منصب من بس که چو رخش تو شود زین    جاروب کش عرصه‌ی جولان تو باشم
خواهم که شود دست سراپای وجودم    در شغل عنان گیری یکران تو باشم
در بزمگه یوسف اگر ره دهدم بخت    درآرزوی گوشه‌ی زندان تو باشم
در تشنگیم طالع بد جان به لب آرد    گر خود به سر چشمه‌ی حیوان تو باشم
من وحشیم و نغمه سرای چمن حسن    معذورم اگر مرغ غزلخوان تو باشم


همچنین مشاهده کنید

سایت دیدارنیوزخبرگزاری مهرخبرگزاری اسپوتنیکسایت اقتصادنیوزسایت اکوایرانروزنامه ابتکارسایت فراروسایر منابعسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری ایرنا