پنجشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۰ / 20 January, 2022
مجله ویستا

طراز سبزه‌ی بر گلشن عذار خوش است


طراز سبزه‌ی بر گلشن عذار خوش است    معین است که گلشن به نوبهار خوش است
چه خوش بود طرف روی یار از خط سبز    بلی چو سبزه دمد طرف لاله زار خوش است
اگر چه خوش نبود در نظر غبار ولی    گر از خط تو بود در نظر غبار خوش است
به بوی مشک جراحت شود فزون و مرا    جراحت دل از آن خط مشکبار خوش است
به یاد سبزه خطی گشت سبزه کن وحشی    که سبزه سرزده اطراف جویبار خوش است


همچنین مشاهده کنید

سایت نامه نیوزسایت دیپلماسی ایرانیسایت ارانیکوسایت خبرآنلاینسایت انصاف نیوزسایت شفقناسایت عصرایرانسایت تاپ نازروزنامه شرقخبرگزاری مهر