یکشنبه, ۱۲ آذر, ۱۴۰۲ / 3 December, 2023
مجله ویستا

ناتوان موری به پابوس سلیمان آمدست


ناتوان موری به پابوس سلیمان آمدست    ذره‌ای در سایه‌ی خورشید تابان آمدست
قطره‌ای ناچیز کو را برد ابر تفرقه    رفته از عمان و دیگر سوی عمان آمدست
سنگ ناقص کرده خود را مستعد تربیت    تا کند کسب کمالی جانب کان آمدست
بی زبان مرغی که در کنج قفس دم بسته بود    سد زبان گردیده و سوی گلستان آمدست
تشنه‌ی دیدار کز وی تا اجل یک گام بود    اینک اینک بر کنار آب حیوان آمدست
تا به کی این رمز و ایما، این معما تا به چند    چند درد سر دهم کین آمدست، آن آمدست
مختصر کردم سخن وحشیست کز سر کرده پا    بهر پابوس سگان میر میران آمدست


همچنین مشاهده کنید

سایت باتوخبرگزاری ایسناسایت انصاف نیوزروزنامه ایرانسایت الفسایت مشرقخبرگزاری فارسروزنامه آرمان ملیسایت نی نی بانسایت نامه نیوز