جمعه, ۸ بهمن, ۱۴۰۰ / 28 January, 2022
مجله ویستا

نیستم یک دم ز درد و محنت هجران خلاص


نیستم یک دم ز درد و محنت هجران خلاص    کو اجل تا سازدم زین درد بی درمان خلاص
کار دشوار است برمن ، وقت کار است ای اجل    سعی کن باشد که گردانی مرا آسان خلاص
کشتی تابوت می‌خواهم که آب از سرگذشت    تا به آن کشتی کنم خود را ازین توفان خلاص
چند نالم بردرش ای همنشین زارم بکش    کو رهد از درد سر ، من گردم از افغان خلاص
بست وحشی با دل خرم ازین غمخانه رخت    چون گرفتاری که خود را یابد از زندان خلاص


همچنین مشاهده کنید


خبرگزاری مهرسایت آفتاب نیوزسایر منابعخبرگزاری ایسناروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت مشرقسایت عصرایرانخبرگزاری ایرناسایت نامه نیوز