سه شنبه, ۵ بهمن, ۱۴۰۰ / 25 January, 2022
مجله ویستا

گر طی کنم طریق ادب را چه می‌کنی


گر طی کنم طریق ادب را چه می‌کنی    رانم دلیر رخش طلب را چه می‌کنی
گر من به دل فرو نخورم دشنه‌های ناز    آن غمزه‌ی حریص غضب را چه می‌کنی
گیرم ز ناز منع توان کرد حسن را    چشم نیازمند طلب را چه می‌کنی
با چشم شوخ نیز گرفتم بر آمدی    آن خنده‌ی نهانی لب را چه می‌کنی
ای بی سبب اسیر کش بیگناه سوز    پرسند اگر به حشر سبب را چه می‌کنی
عجز و نیاز روزم اگر بی اثر بود    تأثیر گریه‌ی دل شب را چه می‌کنی
وحشی گرفتم آنکه تو از ننگ مدعی    بستی زبان ز شعر لقب را چه می‌کنی


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری تسنیمروزنامه تعادلروزنامه دنیای اقتصادسایت اکوایرانخبرگزاری فارسسایت فراروسایت رکناروزنامه ایرانخبرگزاری تحلیل بازارسایت نمناک