یکشنبه, ۲ مهر, ۱۴۰۲ / 24 September, 2023
مجله ویستا

آنکه بی ما دید بزم عیش و در عشرت نشست


آنکه بی ما دید بزم عیش و در عشرت نشست    گو مهیا شو که می‌باید به سد حیرت نشست
آمدم تا روبم و در چشم نومیدی زنم    گرد حرمانی که بر رویم در این مدت نشست
بزم ما را بهر چشم بد سپندی لازمست    غیر را می‌باید اندر آتش غیرت نشست
مسند خواری بیارایید پیش تخت ناز    زانکه خواهیم آمد و دیگر به سد عزت نشست
وحشی آمد بر در رد و قبولت حکم چیست    رفت اگر نبود اجازت ور بود رخصت نشست


همچنین مشاهده کنید

سایت رکناسایت نامه نیوزسایت جهان صنعت نیوزسایت تابناکسایت فراروسایت فرادیدخبرگزاری تسنیمسایت دیدارنیوزسایت چیدانهروزنامه دنیای اقتصاد