جمعه, ۸ بهمن, ۱۴۰۰ / 28 January, 2022
مجله ویستا

کسی از دور تا کی چین ابروی کسی بیند


کسی از دور تا کی چین ابروی کسی بیند    سراپا چشم حسرت گردد و سوی کسی بیند
ز روی خویشتن هم شرم می‌آید مرا تا کی    کسی بنشیند و از دور در روی کسی بیند
نه مغروری چنانم کشت کز دل چون کشد خنجر    سری پیش افکند در چاک پهلوی کسی بیند
فلک گو استخوان پیش سگ افکن ناتوانی را    که فرساید ز حسرت چون سگ کوی کسی بیند
کسی داند که وحشی را چه برق افتاد در خرمن    که داغی بر جگر از تندی خوی کسی بیند


همچنین مشاهده کنید


خبرگزاری مهرسایت آفتاب نیوزسایر منابعخبرگزاری ایسناروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت مشرقسایت عصرایرانخبرگزاری ایرناسایت نامه نیوز