پنجشنبه, ۲۰ مرداد, ۱۴۰۱ / 11 August, 2022
مجله ویستا

ترک من تیغ به کف ، بر زده دامن برخاست


ترک من تیغ به کف ، بر زده دامن برخاست    جان فدایش که به خون ریختن من برخاست
می‌کشیدند ملایک همه چون سرمه به چشم    هر غباری که ترا از سم توسن برخاست
خرمن مشک چو بر دور مهت ظاهر شد    دود از جان من سوخته خرمن برخاست
وحشی سوخته را بستر سنجاب نمود    هر سحرگه که ز خاکستر گلشن برخاست


همچنین مشاهده کنید

روزنامه همشهریسایت رویداد 24سایت اکوایرانسایت نورنیوزخبرگزاری مهرسایت ورزش سهروزنامه ابتکارسایت برترینهاسایت اقتصاد 24سایت همشهری‌آنلاین