جمعه, ۶ خرداد, ۱۴۰۱ / 27 May, 2022
مجله ویستا

کوچنان یاری که داند قدر اهل درد چیست


کوچنان یاری که داند قدر اهل درد چیست    چیست عشق و کیست مرد عشق و درد مرد چیست
گلشن حسنی ولی بر آه سرد ما مخند    آه اگر یابی که تأثیر هوای سرد چیست
ای که می‌گویی نداری شاهدی بر درد عشق    جان غم پرورد و آه سرد و روی زرد چیست
آنکه می‌پرسد نشان راحت و لذت ز ما    کاش پرسد اول این معنی که خواب و خورد چیست
گرنه عاشق صبر می‌دارد به تنهایی ز دوست    آنچه می‌گویند از مجنون تنها گرد چیست
وحشی از پی گر نبودی آن سوار تند را    می‌رسی باز از کجا وین چهره‌ی پر گرد چیست


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری تحلیل بازارسایت فراروسایت اکوایرانسایت نمناکسایت مشرقروزنامه ابتکارروزنامه شرقروزنامه همشهریخبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت مثلث آنلاین