دوشنبه, ۶ تیر, ۱۴۰۱ / 27 June, 2022
مجله ویستا

شمع بزم غیر شد با روی آتشناک، حیف


شمع بزم غیر شد با روی آتشناک، حیف    ریخت آخر آبروی خویش را برخاک، حیف
روبرو بنشست با هر بی ره و رویی ، دریغ    کرد بی باکانه جا در جمع هر بی باک، حیف
ظلم باشد اختلاط او به هر نااهل، ظلم    حیف باشد بر چنان رو دیده‌ی ناپاک ، حیف
گر بر آید جانم از غم ، نیستی آن ، کز غلط    بر زبانت بگذرد روزی کز آن غمناک حیف
در خم فتراک وحشی را نمیبندی چو صید    گوییا می‌آیدت زان حلقه‌ی فتراک حیف


همچنین مشاهده کنید

روزنامه آرمان ملیروزنامه آفتاب یزدسایت آفتاب نیوزسایت برترینهاسایت رویداد 24سایت سلام نووبگردیسایت ورزش سهروزنامه شهروندروزنامه ابتکار