جمعه, ۷ مهر, ۱۴۰۲ / 29 September, 2023
مجله ویستا

تو جفاکن که از اینسوی وفاداری هست


تو جفاکن که از اینسوی وفاداری هست    طاقت و صبر مرا حوصله‌ی خواری هست
با دلم هر چه توان کرد بکن تا بکشد    کز من و جان منش نیز مددکاری هست
می‌خرم مایه هر شکوه به سد شکر ز تو    من خریدار، گرت جنس دل آزاری هست
گرد زنجیر به مژگان ادب پاک کند    آنکه در قید کسش ذوق گرفتاری هست
ما به دامان تو نازیم که پاکست چو گل    ورنه در شهر بسی لعبت بازاری هست
شکر جورش کن و خشنودی او جو وحشی    که درازست شب حسرت و بیداری هست


همچنین مشاهده کنید

روزنامه توسعه ایرانیسایت پارسینهسایت جمارانسایت فرادیدخبرگزاری فارسسایت انصاف نیوزروزنامه تعادلسایت اقتصاد 24روزنامه ابتکارسایت چیدانه