یکشنبه, ۲ مهر, ۱۴۰۲ / 24 September, 2023
مجله ویستا

چرا ستمگر من با کسی جفا نکند


چرا ستمگر من با کسی جفا نکند    جفای او همه کس می‌کشد چرا نکند
فغان ز سنگدل من که خون سد مظلوم    به ظلم ریزد و اندیشه از خدا نکند
چه غصه‌ها که نخوردم ز آشنایی تو    خدا ترا به کسی یارب آشنا نکند
کدام سنگدل از درد من خبر دارد    که با وجود دل سخت گریه‌ها نکند
کشیده جام و سر بی‌گنه کشی دارد    عجب که بر نکشد تیغ و قصد ما نکند
به جای خویش نیامد مرا چو وحشی دل    اگر ز تیر تو پیکان به سینه جا نکند


همچنین مشاهده کنید

سایت جهان صنعت نیوزسایت دیپلماسی ایرانیسایت نورنیوزخبرگزاری برناسایت مثلث آنلاینسایت پارسینهروزنامه آرمان ملیخبرگزاری ایرناخبرگزاری فارسسایت رکنا