پنجشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۰ / 20 January, 2022
مجله ویستا

خوشا در پای او مردن خدایا بخت آنم ده


خوشا در پای او مردن خدایا بخت آنم ده    نشان اینچنین بختی کجا یابم نشانم ده
نثاری خواهم ای جان آفرین شایسته‌ی پایش    پر از نقد وفا و مهر یک گنجینه‌ی جانم ده
سخن بسیار و فرصت کم خدایا وصل چون دادی    نمی‌بخشی اگر طول زمان طی لسانم ده
سگ خواری کش عشقم به گردن طوق خرسندی    اگر خوان امیدی گستری یک استخوانم ده
من و آزردگی از عشق و عشق چون تویی حاشا    گرت باور نمی‌داری به دست امتحانم ده
من آن خمخانه پردازم که بدمستی نمی‌دانم    الا ای ساقی دوران می از رطل گرانم ده
یکی طومار در دست و در او احوال من وحشی    اگر فرصت شود گاهی به یار نکته دانم ده


همچنین مشاهده کنید

سایت تاپ نازسایت انصاف نیوزسایت تابناکخبرگزاری صدا و سیماوبگردیخبرگزاری اسپوتنیکسایت زومیتسایت همشهری‌آنلاینروزنامه ابتکارسایت دیدبان ایران