جمعه, ۷ بهمن, ۱۴۰۱ / 27 January, 2023
مجله ویستا

تغذیه علمی و عملی طیور


تغذيه طيور قسمت مهمى از وظايف مرغدارى مدرن امروز را تشکيل مى‌دهد. مسئله تغذيه از دو نظر بهداشتى و اقتصادى قابل اهميت است از نظر بهداشتى هنگامى مرغ مى‌تواند به فعاليت فيزيولوژيکى خود به‌طور مناسب ادامه دهد که به‌وسيله تغذيه صحيح تمام مواد مورد احتياج بدن در اختيار او باشد.
از نظر اقتصادى نيز بايستى در نظرداشت که ۷۵ درصد از مخارج روزمره مرغدارى را هزينه‌هاى مربوط به غذا تشکيل مى‌دهد. از اين‌رو توجه داشتن به کيفيت و کميت غذا در مرغدارى امروز بسيار در خور اهميت است.


همچنین مشاهده کنید

سایت تجارت نیوزروزنامه آرمان ملیروزنامه همشهریسایت دیدبان ایرانسایت رویداد 24خبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت سلام نوخبرگزاری مهرروزنامه توسعه ایرانیخبرگزاری ایسنا