یکشنبه, ۲ مهر, ۱۴۰۲ / 24 September, 2023
مجله ویستا

ز کار بسته‌ی ما عقده‌ی حرمان که بگشاید


ز کار بسته‌ی ما عقده‌ی حرمان که بگشاید    که سازد این کلید و قفل این زندان که بگشاید
به گلخن گر روم از رشک گلخن تاب در بندند    به روی ناکسی چون من در بستان که بگشاید
چنین کز دیدن هر ناپسندم خون بجوش آمد    اگر نه سیل خون زور آورد مژگان که بگشاید
جگر تا لب گره از غصه و سد عقده در خاطر    کجا ظاهر کنم وین عقده‌ی پنهان که بگشاید
طلسم دوستی پرخوف و گنج وصل پردشمن    عجب گنجیست اما تا طلسم آن که بگشاید
مگو وحشی که بگشاید در امید ما آخر    خدا بگشایداین در آخر ای نادان که بگشاید


همچنین مشاهده کنید

سایت رکناسایت نامه نیوزسایت جهان صنعت نیوزسایت تابناکسایت فراروسایت فرادیدخبرگزاری تسنیمسایت دیدارنیوزسایت چیدانهروزنامه دنیای اقتصاد