یکشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۲ / 28 May, 2023
مجله ویستا

طایر بستان پرستم لیکنم پر باز نیست


طایر بستان پرستم لیکنم پر باز نیست    گلشنم نزدیک اما رخصت پرواز نیست
در قفس گر ماند بلبل باغ عیشت تاز ه باد    رونق گلزار از مرغ نوا پرداز نیست
دهشتم در سنگلاخ هجر فرماید درنگ    ورنه شوقم جز به راه وصل توسن تاز نیست
صعوه‌ی کم زهره‌ام من وین دلیری از کجا    رخصت پروازم اندر صیدگاه باز نیست
میر مجلس راچه بگشاید ز من جز دردسر    زانکه چنگ من به قانون حریفان ساز نیست
آنکه من من شیشه دارد بار ، سود آنگه کند    کو بساط خود نهد جایی که سنگ انداز نیست
در بیان حال خود وحشی سخن سربسته گفت    نکته دان داند که هر کس محرم این راز نیست


همچنین مشاهده کنید

سایت لنداسپاسایت برترینهاسایر منابعسایت تابناکسایت باتوسایت نی نی بانسایت مثلث آنلاینسایت رویداد 24سایت الفسایت چیدانه