پنجشنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۱ / 26 May, 2022
مجله ویستا

قرعه دولت زدم ، یاری و اقبال هست


قرعه دولت زدم ، یاری و اقبال هست    خوبی و فرخندگی جمله در این فال هست
حال نکو بگذرد، بخت مددها کند    طالع خود دیده‌ام، شاهد این حال هست
داد منجم نوید، گفت که با اخترت    ذلت پارینه رفت ، عزت امسال هست
داد مریض مرا مژده‌ی صحت طبیب    گرچه هنوز اندکی مضطرب احوال هست
طایر اقبال من شهپر دولت دماند    رخصت پرواز نیست ورنه پر وبال هست
بخت ز دنبال چشم اشک مرا پاک کرد    مژده که این گریه را خنده ز دنبال هست
وحشی و اقصای دیر کز طرف میکده    دردسر قال نیست ، سر خوشی حال هست


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری تسنیمروزنامه شهروندسایت اقتصادنیوزسایت فرادیدسایت الفروزنامه آفتاب یزدسایت انتخابسایت ارانیکوسایت فراروسایت برترینها