شنبه, ۱۸ آذر, ۱۴۰۲ / 9 December, 2023
مجله ویستا

شهر، بیم است کزین حسن پرآشوب شود


شهر، بیم است کزین حسن پرآشوب شود    اینقدر نیز نباید که کسی خوب شود
در زمینی که به این کوکبه شاهی گذرد    سر بسیار گدایان که لگد کوب شود
نشود هیچ کم از کوکبه‌ی شاهی حسن    یوسف ار ملتفت سجده‌ی یعقوب شود
خاک بادا به سر آن مژه‌ی گرد آلود    کش در آن کو نپسندند که جاروب شود
طلبش گر بکشند نیز مبارک طلبی‌ست    طالبی را که کسی مثل تو مطلوب شود
من خود این مطلب عالی ز خدا می‌طلبم    زین چه خوشتر که محب کشته‌ی محبوب شود
برو ای وحشی و بگذار صف آرایی صبر    شوق لشکر شکنی نیست که مغلوب شود


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری تحلیل بازارسایت دیدارنیوزسایت خبرآنلاینسایت الفسایت مشرقسایت انتخابسایت جمارانخبرگزاری تسنیمسایت برترینهاسایت فرارو