چهارشنبه, ۴ خرداد, ۱۴۰۱ / 25 May, 2022
مجله ویستا

دیریست که رندانه شرابی نکشیدیم


دیریست که رندانه شرابی نکشیدیم    در گوشه‌ی باغی می نابی نکشیدیم
چون سبزه قدم بر لب جویی ننهادیم    چون لاله قدح بر لب آبی نکشیدیم
بر چهره کشیدیم نقاب کفن افسوس    کز چهره‌ی مقصود نقابی نکشیدیم
بسیار عذابی که کشیدیم ولیکن    دشوارتر از هجر عذابی نکشیدیم
وحشی به رخ ما در فیضی نگشودند    تا پای طلب از همه بابی نکشیدیم


همچنین مشاهده کنید

سایت انصاف نیوزروزنامه همشهریسایت دیدبان ایرانسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری مهرخبرگزاری تحلیل بازارروزنامه ابتکارخبرگزاری صدا و سیماسایت فراروسایت رویداد 24