یکشنبه, ۲ مهر, ۱۴۰۲ / 24 September, 2023
مجله ویستا

خوش نیست هرزمان زدن از جور یار داد


خوش نیست هرزمان زدن از جور یار داد    ورنه ز دست تست مرا سد هزار داد
شد یار و غیر و داد قرار جفا به ما    یاران نمی‌توان به خود اینها قرار داد
رفت وز دست اهل تظلم عنان کشید    داد از عنان کشیدن آن شهسوار داد
آن ترک ظلم پیشه دگر می‌رود که باز    از خلق برخاست بر سر هر رهگذار داد
وحشی تو ظلم دیده و آن ترک تند خوست    ترسم که سر زند ز تو بی‌اختیار داد


همچنین مشاهده کنید

سایت دیدارنیوزسایت باتوسایت نورنیوزوبگردیخبرگزاری فارسسایت زومیتسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه آرمان ملیروزنامه دنیای اقتصادسایت انرژی پرس