پنجشنبه, ۹ آذر, ۱۴۰۲ / 30 November, 2023
مجله ویستا

فنون بازرگانی


تمامى شرکت‌هاى بازرگانى به نوعى علاقه‌مند راهيابى جهانى بوده ولى تحقق اين امر نيازمند برخوردارى از مهارت‌هاى لازم و فنون بازرگانى در تجارت داخلى و خارجى است.
به‌طور کلى فنون بازرگانى اشاره به اصول و روش‌ها و مهارت‌هائى دارد که براى برقرارى ارتباط با طرف معامله به کار مى‌رود. فنون بازرگانى موارد زير را شامل مى‌شود:
۱. فنون مذاکرات تجارى
۲. فنون مکاتبات تجارى
۳. فنون تنظيم قراردادها


همچنین مشاهده کنید

سایت انرژی پرسسایت چی بپوشمسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه همشهریسایر منابعروزنامه شهروندخبرگزاری تحلیل بازارسایت نورنیوزسایت فرادیدسایت اقتصاد 24