یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

نگفتی کزین پس کنم سازگاری


نگفتی کزین پس کنم سازگاری    به نام ایزد الحق نکو قول یاری
بهانه چه جویی کرانه چه گیری    بیا در میان نه به حق هرچه داری
همی گویی انصاف تو بدهم آری    تو معروف باشی به انصاف کاری
همه عذر لنگست کز تو بدیدم    سر ما نداری بهانه چه آری
به انصاف بشنو چنین راست ناید    که دل می‌ربایی و غم می‌گذاری
غم دل چه گویم تو زین کار دوری    به هرزه چه کوبم در خواستگاری
همان به که این دردسر بازدارم    کنم با تو در باقی آن دوستداری
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

خریدار ضایعات کامپیوتری

سایت سخت‌افزارمگسایت رویداد 24سایت دیپلماسی ایرانیسایت ارانیکوخبرگزاری ایلنا