جمعه, ۸ بهمن, ۱۴۰۰ / 28 January, 2022
مجله ویستا

خود رنجم و خود صلح کنم عادتم اینست


خود رنجم و خود صلح کنم عادتم اینست    یک روز تحمل نکنم طاقتم اینست
بر خنجر الماس نهادم ز تو پهلو    آسوده دلا بین که ز تو راحتم اینست
جایی که بود خاک به سد عزت سرمه    بیقدر تر از خاک رهم، عزتم اینست
با خاک من آمیخته خونابه‌ی حسرت    زین آب سرشتند مرا ، طینتم اینست
میلم همه جاییست که خواری همه آنجاست    با خصلت ذاتی چه کنم فطرتم اینست
وحشی نرود از در جانان به سد آزار    در اصل چنین آمده‌ام ، خصلتم اینست


همچنین مشاهده کنید


خبرگزاری صدا و سیماسایت مجله شبکهخبرگزاری مهرسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه ایرانروزنامه تعادلسایت اکوایرانوبگردیسایت فرادیدسایت دیدبان ایران